Zakat tanpa potangan amil, Zakat Maal, Zakat Mal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Panti Asuhan , rumah zakat, Bazis, Yayasan Yatim Piatu

Daftar Donatur

Daftar donatur online bulan september

Posted at September 25, 2010 | By : | Categories : Daftar Donatur | 3 Comments
No TANGGAL NAMA DONATUR JUMLAH KETERANGAN
1 01 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp45,000 INT/ATM
2 04 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp10,000 INT/ATM
3 04 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp300,000 INT/ATM
4 05 Septenber 2010 HAMBA ALLLAH Rp175,000 INT/ATM
5 05 Septenber 2010 HAMBA ALLLAH Rp10,000 INT/ATM
6 07 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp100,000
7 09 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp10,000 INT/ATM
8 09 September 2010 RUMAH KARTINI Rp400,000 TUNAI
9 12 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp10,000 INT/ATM
10 12 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp75,000 INT/ATM
11 14 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp30,000 INT/ATM
12 14 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp200,000 INT/ATM
13 14 September 2010 Sdr M Rp100,000 INT/ATM
14 16 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp151,000 INT/ATM
15 18 September 2010 HAMBA ALLLAH Rp100,000 INT/ATM
16 21 September 2010 Sdr A Rp18,000 INT/ATM