Zakat tanpa potangan amil, Zakat Maal, Zakat Mal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Panti Asuhan , rumah zakat, Bazis, Yayasan Yatim Piatu

Daftar Donatur

DAFTAR DONATUR ONLINE BULAN MEI 2012

Posted at June 22, 2012 | By : | Categories : Daftar Donatur | 0 Comment
NO TANGGAL NAMA DONATUR  JUMLAH KETERANGAN
1 1 Mei 2012 KMP PTAMINA  Rp                          80,000.00 INT / ATM
2 1 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
3 1 Mei 2012 NUMFOR  Rp                          50,000.00 INT / ATM
4 1 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       250,000.00 INT / ATM
5 2 Mei 2012 SMU  Rp                       100,000.00 INT / ATM
6 2 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       400,000.00 INT / ATM
7 2 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                          50,000.00 SMS Bankin
8 2 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                    1,000,000.00 inetBankin
9 2 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       605,000.00 INT / ATM
10 2 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       300,000.00 INT / ATM
11 3 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
12 3 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       500,000.00 INT / ATM
13 3 Mei 2012 Sdr RIA  Rp                       150,000.00 INT / ATM
14 4 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
15 4 Mei 2012 DARU WASLAM HAURGEULIS  Rp                       100,000.00 Cab. Cirebo
16 4 Mei 2012 Bpk RON  Rp                       150,000.00 INT / ATM
17 4 Mei 2012 Bpk IRW  Rp                          50,000.00 INT / ATM
18 4 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
19 4 Mei 2012 EGIANA T  Rp                          50,000.00 INT / ATM
20 5 Mei 2012 Sdri DE  Rp                          15,000.00 INT / ATM
21 5 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       105,000.00 INT / ATM
22 6 Mei 2012 Sdri DE  Rp                            5,000.00 INT / ATM
23 6 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       250,000.00 INT / ATM
24 6 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                    1,000,000.00 INT / ATM
25 6 Mei 2012 MUNAJI.S  Rp                       500,000.00 INT / ATM
26 7 Mei 2012 ROOSALINE RIKA  Rp                       150,000.00 INT / ATM
27 7 Mei 2012 RAINER ZURA  Rp                       200,000.00 INT / ATM
28 7 Mei 2012 Sdri DE  Rp                          50,000.00 INT / ATM
29 8 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                          75,000.00 INT / ATM
30 8 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                          50,000.00 SMS Bankin
31 8 Mei 2012 OKSY EKA ROZY  Rp                    1,000,000.00 INT / ATM
32 8 Mei 2012 PLN DUUREN3 UNI JKRT  Rp                          50,000.00 INT / ATM
33 10 Mei 2012 Sdr RIZ  Rp                       500,000.00 INT / ATM
34 10 Mei 2012 Ibu SUJ  Rp                          50,000.00 INT / ATM
35 10 Mei 2012 Sdr S  Rp                       500,000.00 INT / ATM
36 11 Mei 2012 Ibu ARM  Rp                       150,000.00 INT / ATM
37 11 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                    1,000,000.00 INT / ATM
38 11 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       250,000.00 INT / ATM
39 11 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
40 12 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       500,000.00 INT / ATM
41 12 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       300,000.00 INT / ATM
42 14 Mei 2012 SIDIK DEWANTORO  Rp                       500,000.00 INT / ATM
43 14 Mei 2012 CHAIRIDA HERWATI  Rp                       200,000.00 INT / ATM
44 15 Mei 2012 Bpk WAW  Rp                    1,000,000.00 INT / ATM
45 15 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       250,000.00 INT / ATM
46 16 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                    1,000,000.00 INT / ATM
47 17 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       250,000.00 INT / ATM
48 18 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       250,000.00 INT / ATM
49 18 Mei 2012 IBU ARM  Rp                       150,000.00 INT / ATM
50 19 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
51 19 Mei 2012 Sdr RIZ  Rp                          50,000.00 INT / ATM
52 22 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
53 22 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       500,000.00 INT / ATM
54 24 Mei 2012 ROOSALINE RIKA  Rp                       150,000.00 INT / ATM
55 24 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
56 24 Mei 2012 Sdri DE  Rp                          15,000.00 INT / ATM
57 25 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       200,000.00 Cab.Cirebon
58 25 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
59 26 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                    1,000,000.00 INT / ATM
60 26 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
61 26 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                    1,000,000.00 INT / ATM
62 26 Mei 2012 Bpk KAR  Rp                       400,000.00 INT / ATM
63 27 Mei 2012 Bpk ACH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
64 28 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                          75,000.00 INT / ATM
65 28 Mei 2012 ARMAND HERMAWAN  Rp                    5,000,000.00 Divopr
66 28 Mei 2012 RAINER ZURA  Rp                       218,000.00 Divopr
67 29 Mei 2012 IWAN HARYAWAN  Rp                 32,000,000.00 OPR RTGS
68 29 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       500,000.00 INT / ATM
69 29 Mei 2012 Ibu ERN  Rp                       100,000.00 INT / ATM
70 29 Mei 2012 Sdr IMA  Rp                       200,000.00 INT / ATM
71 29 Mei 2012 Bpk Y  Rp                          30,000.00 INT / ATM
72 30 Mei 2012 Sdr S  Rp                       500,000.00 INT / ATM
73 30 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                    2,000,000.00 INT / ATM
74 30 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       200,000.00 INT / ATM
75 30 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       200,000.00 INT / ATM
76 30 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
77 30 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                       250,000.00 INT / ATM
78 31 Mei 2012 CHUSUL CHOTIMA  Rp                          25,000.00 Divopr
79 31 Mei 2012 Sdr RIZ  Rp                          50,000.00 INT / ATM
80 31 Mei 2012 HAMBAALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM

Share