Zakat tanpa potangan amil, Zakat Maal, Zakat Mal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Panti Asuhan , rumah zakat, Bazis, Yayasan Yatim Piatu

Daftar Donatur

DAFTAR DONATUR ONLINE BULAN JUNI 2012

Posted at June 22, 2012 | By : | Categories : Daftar Donatur | 0 Comment
NO TANGGAL NAMA DONATUR  JUMLAH KETERANGAN
1 1 Juni 2012 Sdri DE  Rp                          47,000.00 INT / ATM
2 1 Juni 2012 Sdri DE  Rp                       392,000.00 INT / ATM
3 1 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          25,000.00 INT / ATM
4 2 Juni 2012 Ibu ARM  Rp                       150,000.00 INT / ATM
5 2 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       400,000.00 INT / ATM
6 2 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
7 2 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
8 4 Juni 2012 Bpk ACH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
9 4 Juni 2012 KAMAL  Rp                       150,000.00 Divopr
10 4 Juni 2012 Bpk HEL  Rp                          50,000.00 INT / ATM
11 4 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       150,000.00 INT / ATM
12 5 Juni 2012 WAHYU  Rp                       500,000.00 Cb.Jayapur
13 5 Juni 2012 Sdr SEP  Rp                       105,000.00 INT / ATM
14 5 Juni 2012 Sdri DE  Rp                          15,000.00 INT / ATM
15 5 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
16 6 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                    2,000,000.00 INT / ATM
17 6 Juni 2012 HENDY SUPRAPTO  Rp                    2,000,000.00 Divopr
18 6 Juni 2012 Bpk ADH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
19 6 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       907,000.00 INT / ATM
20 7 Juni 2012 KROYA AN TAWIYEM  Rp                       200,000.00 INT / ATM
21 7 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
22 8 Juni 2012 Bpk M  Rp                       500,000.00 INT / ATM
23 8 Juni 2012 Nurul IC  Rp                          50,000.00 INT / ATM
24 8 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       300,000.00  SMS Bankin
25 8 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
26 8 Juni 2012 Ibu ARM  Rp                       150,000.00 INT / ATM
27 8 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                    2,000,000.00 INT / ATM
28 9 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
29 10 Juni 2012 Sdr Ris  Rp                       150,000.00 INT / ATM
30 11 Juni 2012 Sdr A M  Rp                          55,500.00 INT / ATM
31 11 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
32 12 Juni 2012 Bpk ISMU WAHYONO  Rp                       750,000.00 INT / ATM
33 12 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
34 12 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
35 13 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       150,000.00 INT / ATM
36 14 Juni 2012 Bpk YAN  Rp                       125,000.00 INT / ATM
37 14 Juni 2012 Sdr DED  Rp                          20,000.00 INT / ATM
38 14 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       200,000.00 INT / ATM
39 14 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
40 15 Juni 2012 Bpk ARI  Rp                       350,000.00 INT / ATM
41 15 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
42 15 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
43 15 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       700,000.00 INT / ATM
44 15 Juni 2012 Sdri YE  Rp                          50,000.00 INT / ATM
45 15 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
46 15 Juni 2012 Ibu ARM  Rp                       125,000.00 INT / ATM
47 16 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 INT / ATM
48 16 Juni 2012 Bpk S  Rp                       100,000.00 INT / ATM
49 18 Juni 2012 BAMBANG TRIWIBO  Rp                       500,000.00 INT / ATM
50 18 Juni 2012 Sdri FA  Rp                       150,000.00 INT / ATM
51 19 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          15,000.00 INT / ATM
52 19 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
53 19 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          50,000.00 INT / ATM
54 19 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                          25,000.00 INT / ATM
55 19 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       100,000.00 SMS Bankin
56 20 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       200,000.00 SMS Bankin
57 20 Juni 2012 HAMBA ALLAH  Rp                       150,000.00 INT / ATM

Share