Zakat tanpa potangan amil, Zakat Maal, Zakat Mal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Panti Asuhan , rumah zakat, Bazis, Yayasan Yatim Piatu

Daftar Donatur

Daftar Donatur Online Bulan Januari

Posted at January 13, 2011 | By : | Categories : Daftar Donatur | 2 Comments
NO TANGGAL NAMA DONATUR JUMLAH KETERANGAN
1 03 Januari 2011 ROOSALINE RIKA Rp??????????? 150,000.00 INT/ATM
2 04 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp????????????? 75,000.00 INT/ATM
3 05 Januari 2011 Bpk, Agu Rp???? ?????????50,000.00 INT/ATM
4 05 Januari 2011 SARYONO BN MARI ASUKARDI NURMA Rp??????? 1,811,000.00 INT/ATM
5 05 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????????? 500,000.00 INT/ATM
6 06 Januari 2011 Sdr, SUG Rp??????????? 100,000.00 INT/ATM
7 06 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp????????????? 75,000.00 INT/ATM
8 12 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????????? 245,000.00 INT/ATM
9 17 Januari 2011 DENI KHAERULIFA Rp????????????? 50,000.00 Divopr
10 18 Januari 2011 IBU ROI Rp??????????? 500,000.00 INT/ATM
11 18 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????????? 100,000.00 INT/ATM
12 18 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????????? 100,000.00 Inet Bankin
13 19 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp????????????? 90,000.00 INT/ATM
14 19 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp????????????? 50,000.00 INT/ATM
15 21 Januari 2011 BPK ACH Rp????????????? 50,000.00 INT/ATM
16 25 Januari 2011 Sdr SI Rp??????????? 100,000.00 INT/ATM
17 26 januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????????? 200,000.00 INT/ATM
18 28 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????????? 500,000.00 INT/ATM
19 30 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????????? 200,000.00 INT/ATM
20 30 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????????? 100,000.00 INT/ATM
21 31 Januari 2011 HAMBA ALLAH Rp??????? 1,000,000.00 INT/ATM
22 31 Januari 2011 ESTI FARIDAH Rp??????????? 208,000.00 INT/ATM