Zakat tanpa potangan amil, Zakat Maal, Zakat Mal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Panti Asuhan , rumah zakat, Bazis, Yayasan Yatim Piatu

Daftar Donatur

DAFTAR DONATUR BULAN APRIL

Posted at June 10, 2011 | By : | Categories : Daftar Donatur | 0 Comment
NO TANGGAL NAMA DONATUR JUMLAH KETERANGAN
1 01 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp350,000.00 INT / ATM
2 03 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp101,101.00 INT / ATM
3 03 APRIL 2011 DANIEL D Rp234,567.00 INT / ATM
4 05 APRIL 2011 Bpk ACH Rp100,000.00 INT / ATM
5 05 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp500,000.00 C. Harmoni
6 05 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp100,000.00 INT / ATM
7 06 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp50,000.00 INT / ATM
8 07 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp100,000.00 INT / ATM
9 08 APRIL 2011 Sdr SUG Rp100,000.00 INT / ATM
10 08 APRIL 2011 ADY NUGROHO Rp50,000.00 DivOpr
11 08 APRIL 2011 Sdri VE Rp50,000.00 INT / ATM
12 13 APRIL 2011 Sdr HAR Rp100,000.00 INT / ATM
13 15 APRIL 2011 WIDIYANTO Rp50,000.00 DivOpr
14 22 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp,500,000.00 INT / ATM
15 25 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp,50,000.00 INT / ATM
16 26 APRIL 2011 Bpk KAR Rp,350,000.00 INT / ATM
17 27 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp,200,000.00 INT / ATM
18 28 APRIL 2011 HAMBA ALLAH Rp,318,000.00 INT / ATM
19 29 APRIL 2011 Sdr DED Rp,20,000.00 INT / ATM
20 29 APRIL 2011 Sdr ADI Rp,100,000.00 INT / ATM
21 30 APRIL 2011 Sdr ACH Rp,50,000.00 INT / ATM
22 30 APRIL 2011 Sdr SEP Rp,50,000.00 INT / ATM