Zakat tanpa potangan amil, Zakat Maal, Zakat Mal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Panti Asuhan , rumah zakat, Bazis, Yayasan Yatim Piatu

Berita

  • Makna Zakat

    Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk  budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ...

    Posted at August 23, 2010 | By : | Categories : Berita | 0 Comment
  • Evaluasi pembangunan pondok yatim piatu Al Muzakki

    Pada hari jum'at tepatnya setelah sholat jum'atan pengurus yayasan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh semua anggota dan pengurus lainnya, juga para pembina yayasan yang sangat berperan dalam hal evaluasi mengenai kinerja baik yang berhubungan dengan yayasan maupun pembangunan pondok pesantren untuk anak anak yatim piatu Al Muzakki. Pertemuan ini dipimpin oleh ketua yayasan yaitu bapak sholekhan yang kemudian membacakan melaporkan kinerja yayasan selama semester satu tahun 2010 dan beberapa laporan yang lainnya. Dari bendahara Bpk. Machen Yusro ...

    Posted at July 11, 2010 | By : | Categories : Berita | 2 Comments
Page 2 of 212