Zakat tanpa potangan amil, Zakat Maal, Zakat Mal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Panti Asuhan , rumah zakat, Bazis, Yayasan Yatim Piatu

Artikel dan Dakwah

 • Mendengarkan bacaan al qur?an

  Mari kita sama sama melatih hati dan pikiran kita dengan mendengarkan alunan suara ayat ayat al qur'an.

  Posted at December 8, 2010 | By : | Categories : Artikel dan Dakwah | 0 Comment
 • Memakan harta anak yatim adalah dosa besar

  Ketika seorang anak menjadi yatim, karena ditinggal mati oleh orangtuanya, Islam menganjurkan agar kaum muslimin, terutama kaum kerabatnya, dapat menjaga dan mengurus harta mereka yang diperolehnya melalui proses pewarisan. Pengurusan harta anak yatim ini terus berlangsung sampai usia anak ini menjadi dewasa sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah (dewasa). Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah ...

  Posted at November 21, 2010 | By : | Categories : Artikel dan Dakwah | 0 Comment
 • Hikmah di balik bencana

  Hidup kadang seperti petani yang berharap menanti hujan. Ketika awan gelap membumbung menutup langit, halilintar menyambar-nyambar memecut bumi; ketakutan pun muncul. Padahal, di balik gelapnya langit dan kilatan path, di situlah tercurah hujan. Di masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, pernah terjadi gempa besar. Orang-orang panik. Korban pun berjatuhan. Beberapa saat setelah kejadian itu, Khalifah menyampaikan pesannya. "Kalian suka melakukan bid?ah yang tidak ada dalam Alquran, sunah Rasul, dan ijma (kesepakatan umum) para sahabat Nabi, sehingga kemurkaan ...

  Posted at November 5, 2010 | By : | Categories : Artikel dan Dakwah | 0 Comment
 • Syukur nikmat

  ?Dan ingatlah tatkala Tuhannu memaklumatkan, ?Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu; dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.?? (Surah Ibrahim:7) Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat ukhuwah, serta nikmat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara tasyakuran ini, yang mudah-mudahan Allah mencatat segala langkah ibu dan bapak sekalian untuk hadir di sini, ...

  Posted at November 5, 2010 | By : | Categories : Artikel dan Dakwah | 0 Comment
 • Zakat, Infaq dan shodaqoh

  Zakat menurut bahasa artinya adalah ?berkembang? (an namaa`) atau ?pensucian? (at tath-hiir). Adapun menurut syara?, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu?ayyanah) (Zallum, 1983 : 147). Dengan perkataan ?hak yang telah ditentukan besarnya? (haqqun muqaddarun), berarti zakat tidak mencakup hak-hak ?berupa pemberian harta? yang besarnya tidak ditentukan, misalnya hibah, hadiah, wasiat, dan wakaf. Dengan perkataan ?yang wajib (dikeluarkan)? (yajibu), berarti zakat tidak mencakup hak ...

  Posted at November 5, 2010 | By : | Categories : Artikel dan Dakwah | 0 Comment