Zakat tanpa potangan amil, Zakat Maal, Zakat Mal, Zakat Harta, Zakat Profesi, Panti Asuhan , rumah zakat, Bazis, Yayasan Yatim Piatu

Artikel dan Dakwah

Janji Allah Untuk Orang Yang Selalu Berkata Baik

Posted at December 23, 2010 | By : | Categories : Artikel dan Dakwah | 0 Comment

Allah sangat suka kepada orang-orang yang selalu berkata baik, berulang-ulang Allah menyatakannya di dalam Al Qur?anul Karim, bacaan yang mulia yang merupakan perkataan Allaw swt.

Allah menggunakan berbagai sebutan atau istilah untuk perkataan yang baik tersebut, dan Allah juga menyebutkan balasannya, ganjarannya atau hadiahnya untuk orang-orang yang selalu berkata baik. Semata-mata agar manusia tertarik atau termotivasi untuk melakukan perintah Allah tersebut. Istilah tersebut antara lain :

1. Qoulan Sadiida artinya Perkataan Yang Benar (Q.S 33/70-71)

Yaa ayyuhallaziina aamanuttaqullaha wa quuluu Qoulan Sadiida.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa perkataan yang benar tersebut adalah perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak pula menyimpang. Artinya kita tidak boleh menyatakan sesuatu yang menyakiti orang lain, bermaksud menyerang, memanas-manasi atau memiliki maksud lain yang tersembunyi dengan niat mencelakakan orang tersebut.

Kemudian Allah melanjutkan, jika kamu berkata benar, niscaya Allah akan akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.

Subhanallah, artinya jika sholat kita kurang khusyu? akan Allah tambah kekhusyu?an kita, jika sedekah kurang ikhlas akan ALLAH beri nilai tambah untuk keikhlasan kita, juga untuk amalan lainnya, puasa kita yang tidak sempurna, kurang bakti pada orang tua,sedikit silaturrohim, dll.

2. Kalimul Thoyyibu artinya Kalimat Yang Baik (Q.S 35/10)

Ilaihi yashadul kalimutthoyyibu waamalusshoolihu yarfa?uh

KepadaNya lah naik kalimat-kalimat yang baik itu dan amal sholeh dinaikkanNya.

Maksudnya kalimat yang baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima Allah swt. dan diberi Nya pahala. Kemudian Allah menjanjikan kemuliaan baginya.

Berarti ada keterikatan yang kuat antara kalimat atau perkataan yang baik dengan amal sholeh, Ibnu Katsir mengutip Iyas Al Qadi, ?kalaulah tiada amal sholeh maka perkataan yang baik tidak akan naik?

3. Man amaro bishodaqoti artinya lisan yang menyuruh manusia bersedekah

Laa khoiro fi kasiirim min najwaahum illa man amaro bishodaqoti

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan/lisan mereka, kecuali bisikan/lisan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah.

Sesuai sabda Rosulullah saw, yang artinya tiap-tiap ucapan tasbih adalah sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amar ma?ruf (menyuruh kepada kebaikan) sedekah, nahi munkar (menjauhi kemungkaran) sedekah..dst.

Betapa bahagianya manusia yang selalu bisa menjaga semua ucapan-ucapannya menuruh kepada kebaikan-kebaikan sehingga bernilai sedekah dimata Allah dan Allah akan memberi mereka pahala yang besar (ajron a?zhiima).

4. Wa quuluu linnaasi Husnaa artinya ucapkan kata-kata yang sopan (berguna) kepada manusia (Q.S 2:83)

Kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan kata-kata yang berguna kepada orang lain sehingga apabila kita mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dikhawatirkan akan menimbulkan dosa.

5. Qoulum ma?ruufun artinya Tutur kata yang sopan (Q.S 2:263)

Qoulum ma?ruufun wamaghfiratun Khoirum min shodaqotiy yakbauhaa azaa artinya tutur kata yang sopan dan pemberian maaf jauh lebih baik daripada pemberian yang menimbulkan sakit hati.

Insya Allah kita bisa termasuk seperti golongan manusia tersebut, amiin ya Robb.